1. Syndic

Wonen in een mede-eigendom stelt eigenaars voor grote en kleine uitdagingen.

Met de grootste zorg bekommeren we ons over het beheer van de gemeenschappelijke delen en ontzorgen we je met alles wat daarbij komt.

Het administratieve beheer van uw mede-eigendom is bij IMMO BIA in goede handen :

 • Samenstellen en up-to-date houden van een volledig basisdossier
 • Verwerking en opvolging van mails, briefwisseling en telefoons
 • Organiseren van een algemene vergadering (opmaak agenda, versturen uitnodigingen, uitwerken van verslagen en opvolging)
 • Opvolgen van kleine en grote problemen, renovaties en herstellingen

Van kleine herstellingen tot grote renovaties : IMMO BIA garandeert een adequaat technisch beheer :

 • Zoeken naar gepaste aannemers
 • Afsluiten en opvolgen van onderhouds- en herstellingswerken
 • Opvragen en vergelijken van offertes
 • Opvolgen periodieke keuringen

Bovendien zijn we 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar, zodat we snel kunnen ingrijpen bij dringende herstellingen.

IMMO BIA is de drijvende kracht voor het financieel beheer :

 • Opmaken van de jaarlijkse begroting
 • Opvragen van provisies bij de mede-eigenaars
 • Inboeken van facturen en uitvoeren van de betalingen aan leveranciers
 • Kordaat optreden tegen wanbetalers
 • Punktueel voeren van een transparante boekhouding van de Vereniging van Mede-Eigenaars


2. Rentmeesterschap

Jouw vastgoed in goede handen bij IMMO BIA !

Je hebt één of meerdere opbrengsteigendommen (appartement, huis, KMO-unit, studentenwoning...). Dan is IMMO BIA jouw rentmeester met dienstverlening op maat.

Een technisch defect, een dringende herstelling… kleine euvels die al snel veel tijd in beslag nemen. IMMO BIA ontzorgt jou volledig en treedt op in jouw plaats en voor jouw rekening voor alle kleine en grote zaken : van het zoeken naar een geschikte huurder tot de volledige administratieve, technische, financiële en juridische opvolging van jouw dossier.

We gaan steeds deskundig en flexibel te werk en informeren je op een transparante manier over jouw pand !

Administratief Beheer :

 • Het eerste aanspreekpunt van uw huurder voor allerlei vragen
 • Opvragen en opvolgen van de nodige attesten en verzekeringen
 • Aangifte doen van schade en opvolgen van schadedossiers
 • Vertegenwoordigen van de verhuurder op de Algemene Vergadering van Mede-Eigendom

Technisch Beheer :

 • Beheren en opvolgen van werkzaamheden voor renovatie en/of onderhoud van het onroerend goed (zoeken van aannemers, vergelijken prijsoffertes, opvolgen werkzaamheden)
 • Up-to-date houden van de nodige attesten (EPC, electrische keuring, conformiteit,…)

Financieel Beheer :

 • Innen van de huurgelden en kosten
 • Sturen van rappels bij laattijdige betalingen, kordaat optreden naar wanbetalers
 • Indien nodig overgaan tot het instellen van een incassoprocedure en/of verdere juridische stappen nemen.
 • Controleren en betalen van de facturen en kosten voor mede-eigendom aan de syndicus